فروشگاه

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

پمپ پمپیران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۴ آغاز کرد و ساخت انواع پمپ ها را تحت لیسانس و زیر نظارت KSB آلمان شروع کرد.

کارخانه پمپیران

شرکت پمپیران در تبریز با مساحت ۸۷۵۰۰ متر مربع احداث گردیده و کارگاه های تولیدی، آزمایشگاه ها و ساختمان های پشتیبانی آن ۴۰۰۰۰ متر مربع بوده و تعداد کل پرسنل این شرکت ۴۰۰ نفر می باشد.

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ ۱
دور (دقیقه)نوع مایعفشار (اتمسفر)
۲۰۰سبک۲
۲۰۰سنگین۶
۴۰۰سبک۲
۴۰۰سنگین۶
۷۰۰سبک۲
۷۰۰سنگین۶
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ ۴
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۲۰۰۱۴سبک۰٫۷۵۲
۲۰۰۱۴سنگین۱٫۲۲
۲۰۰۱۴سبک۱٫۱۶
۲۰۰۱۴سنگین۱٫۶۶
۴۰۰۲۸٫۵سبک۱٫۲۲
۴۰۰۲۸٫۵سنگین۲٫۵۲
۴۰۰۲۸٫۵سبک۱٫۵۶
۴۰۰۲۸٫۵سنگین۲٫۴۶
۷۰۰۵۰سبک۱٫۴۲
۷۰۰۵۰سنگین۲٫۴۲
۷۰۰۵۰سبک۲٫۲۶
۷۰۰۵۰سنگین۳٫۸۶
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ ۵
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۲۰۰۲۱٫۵سبک۱٫۱۲
۲۰۰۲۱٫۵سنگین۱٫۲۲
۲۰۰۲۱٫۵سبک۱٫۵۶
۲۰۰۲۱٫۵سنگین۲٫۲۶
۴۰۰۴۳سبک۱٫۵۲
۴۰۰۴۳سنگین۲٫۵۲
۴۰۰۴۳سبک۱٫۸۶
۴۰۰۴۳سنگین۳۶
۷۰۰۷۵سبک۲۲
۷۰۰۷۵سنگین۳۲
۷۰۰۷۵سبک۳٫۲۶
۷۰۰۷۵سنگین۴۶
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ ۶
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۲۰۰۵۸سبک۱٫۱۲
۲۰۰۵۸سنگین۱٫۸۲
۲۰۰۵۸سبک۱٫۵۸
۲۰۰۵۸سنگین۳٫۱۸
۴۰۰۱۱۷سبک۱٫۵۲
۴۰۰۱۱۷سنگین۴٫۷۲
۴۰۰۱۱۷سبک۳۸
۴۰۰۱۱۷سنگین۶٫۲۸
۷۰۰۲۰۶سبک۲٫۲۲
۷۰۰۲۰۶سنگین۵٫۵۲
۷۰۰۲۰۶سبک۴۶
۷۰۰۲۰۶سنگین۷۶
۷۰۰۲۰۶سبک۳۴
۷۰۰۲۰۶سنگین۶۴
۷۰۰۲۰۶سبک۵٫۵۸
۷۰۰۲۰۶سنگین۷٫۵۸
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ ۷
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۲۰۰۶۶سبک۱٫۵۲
۲۰۰۶۶سنگین۳۲
۲۰۰۶۶سبک۲۸
۲۰۰۶۶سنگین۴۸
۴۰۰۱۳۲سبک۲٫۲۲
۴۰۰۱۳۲سنگین۶٫۱۲
۴۰۰۱۳۲سبک۳٫۳۸
۴۰۰۱۳۲سنگین۸٫۱۸
۷۰۰۲۳۳سبک۳۲
۷۰۰۲۳۳سنگین۵٫۵۲
۷۰۰۲۳۳سبک۵٫۵۶
۷۰۰۲۳۳سنگین۷٫۵۶
۷۰۰۲۳۳سبک۴۴
۷۰۰۲۳۳سنگین۶٫۶۴
۷۰۰۲۳۳سبک۷٫۵۸
۷۰۰۲۳۳سنگین۹٫۸۸
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ ۸
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۲۰۰۱۶۰سبک۲۲
۲۰۰۱۶۰سنگین۶٫۳۲
۲۰۰۱۶۰سبک۳٫۷۸
۲۰۰۱۶۰سنگین۸٫۳۸
۴۰۰۳۲۰سبک۳۲
۴۰۰۳۲۰سنگین۱۰٫۲۲
۴۰۰۳۲۰سبک۷۸
۴۰۰۳۲۰سنگین۱۴٫۱۸
۷۰۰۵۶۰سبک۵٫۵۲
۷۰۰۵۶۰سنگین۱۱۲
۷۰۰۵۶۰سبک۷٫۵۶
۷۰۰۵۶۰سنگین۱۷۶
۷۰۰۵۶۰سبک۶٫۳۴
۷۰۰۵۶۰سنگین۱۳۴
۷۰۰۵۶۰سبک۷٫۵۸
۷۰۰۵۶۰سنگین۱۹٫۸۸
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ ۹
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۲۰۰۲۰۰سبک۴۲
۲۰۰۲۰۰سنگین۷٫۵۲
۲۰۰۲۰۰سبک۵٫۵۸
۲۰۰۲۰۰سنگین۱۱۸
۴۰۰۴۰۰سبک۵٫۵۲
۴۰۰۴۰۰سنگین۱۱۲
۴۰۰۴۰۰سبک۸٫۵۸
۴۰۰۴۰۰سنگین۱۵۸
۷۰۰۷۰۰سبک۷٫۵۲
۷۰۰۷۰۰سنگین۱۴۲
۷۰۰۷۰۰سبک۱۲٫۵۶
۷۰۰۷۰۰سنگین۱۸۶
۷۰۰۷۰۰سبک۹٫۸۴
۷۰۰۷۰۰سنگین۱۵۴
۷۰۰۷۰۰سبک۱۵۸
۷۰۰۷۰۰سنگین۲۰۸
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ ۱۰
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۲۰۰۵۲۰سبک۷٫۵۲
۲۰۰۵۲۰سنگین۱۲٫۵۲
۲۰۰۵۲۰سبک۱۱۸
۲۰۰۵۲۰سنگین۱۵۸
۴۰۰۱۰۵۰سبک۱۱۲
۴۰۰۱۰۵۰سنگین۱۵۲
۴۰۰۱۰۵۰سبک۱۵۸
۴۰۰۱۰۵۰سنگین۱۸٫۵۸
۷۰۰۱۳۰۰سبک۱۵۲
۷۰۰۱۳۰۰سنگین۱۸٫۵۲
۷۰۰۱۳۰۰سبک۱۸٫۵۸
۷۰۰۱۳۰۰سنگین۲۲٫۵۸
پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ ۲۰
دور (دقیقه)بازدهی (دقیقه)نوع مایعنیروی ورودی (کیلووات)فشار (اتمسفر)
۲۰۰۷۳۰سبک۱۸٫۵۲
۲۰۰۷۳۰سنگین۲۲٫۵۲
۲۰۰۷۳۰سبک۲۲٫۵۸
۲۰۰۷۳۰سنگین۳۰۸
۴۰۰۱۴۵۰سبک۳۳٫۵۲
۴۰۰۱۴۵۰سنگین۳۰۲
۴۰۰۱۴۵۰سبک۳۰۸
۴۰۰۱۴۵۰سنگین۴۵۸
۷۰۰۲۵۵۰سبک۳۰۲
۷۰۰۲۵۵۰سنگین۴۵۲
۷۰۰۲۵۵۰سبک۴۵۸
۷۰۰۲۵۵۰سنگین۷۵۸

فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فروش پمپ دنده ای ایران تولید VGF”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.